Στελεχωμένη με καταρτισμένους και καταξιωμένους Συνεργάτες Οικονομολόγους η «SOSINTAX Ι.Κ.Ε.», παρέχει ολοκληρωμένες
λογιστικές, μισθολογικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, επίβλεψης – οργάνωσης και παρακολούθησης Λογιστηρίων, σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία όλων των Νομικών Μορφών (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, κλπ.).